วิทยุสื่อสาร - (4 รายการ)
วิทยุสื่อสาร MS MARSHAL (MS-12 / 245)

สั่งซื้อเลย

1,750 บาท

ประกัน 1 ปี
ความถี่ 136-260MHz * 199 ช่อง * FM * 1400 mAh
วิทยุสื่อสาร SUPER CB (S-08)

สั่งซื้อเลย

1,750 บาท

ประกัน 1 ปี
ความถี่ 136-174/245-246MHz * 199 ช่อง * FM * 2200 mAh
วิทยุสื่อสาร MS MARSHAL (MS-11 / 144-176)

*สินค้าต้องสั่งจอง*

1,890 บาท

ประกัน 1 ปี
2 Day
ความถี่ 144-146/136-260MHz * 199 ช่อง * FM * 1400 mAh
วิทยุสื่อสาร FUJITEL (FB-5H / 0.5W)

สินค้าหมดชั่วคราว

1,550 บาท

ประกัน 1 ปี
ความถี่ 245.0000-245.9875 * 199 ช่อง * FM * 1200 mAh