Microsoft Windows - (8 รายการ)
Image ลด 3%
Windows 10 Home 32 Bit (OEM) KW9-00185

สั่งซื้อเลย

3,590 บาท
3,690 ประหยัด 100 บ.

ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์
Image ลด 3%
Windows 10 Home 64 Bit (OEM) KW9-00139

สั่งซื้อเลย

3,690 บาท
3,790 ประหยัด 100 บ.

ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์
Image ลด 2%
Windows 10 Home 32/64 Bit (FPP) KW9-00478

สั่งซื้อเลย

3,790 บาท
3,850 ประหยัด 60 บ.

ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์
Image ลด 2%
Windows 10 Pro 32 Bit (OEM) FQC-08969

สั่งซื้อเลย

5,090 บาท
5,190 ประหยัด 100 บ.

ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์
Image ลด 2%
Windows 10 Pro 64 Bit (OEM) FQC-08929

สั่งซื้อเลย

5,090 บาท
5,190 ประหยัด 100 บ.

ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์
Image ลด 1%
Windows 10 Pro 32/64 Bit ENG (FPP) FQC-10070

สั่งซื้อเลย

6,690 บาท
6,790 ประหยัด 100 บ.

ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์
Image ลด 3%
Windows Server Standard 2016 R2 64 Bit (OEM) P73-07113

สั่งซื้อเลย

26,645 บาท
27,500 ประหยัด 855 บ.

ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์
Image ลด 3%
Windows Server Standard 2012 R2 64 Bit (OEM) P73-06165

สั่งซื้อเลย

26,645 บาท
27,500 ประหยัด 855 บ.

ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์