UPS - (112 รายการ)
Battery 5.4Ah 12V 'ETECH'

สั่งซื้อเลย

430 บาท

ประกัน 1 ปี
Battery 5.5Ah 12V 'Maxtrix'

สั่งซื้อเลย

430 บาท

ประกัน 1 ปี
12 V. 5.5 Ah * เสียภายใน 6 เดือนเปลี่ยนตัวใหม่
Battery 5.5Ah 12V 'ACCU'

สั่งซื้อเลย

440 บาท

ประกัน 1 ปี
12 V. 5.5 Ah * เสียภายใน 6 เดือนเปลี่ยนตัวใหม่
Battery 7Ah 12V 'ETECH'

สั่งซื้อเลย

450 บาท

ประกัน 1 ปี
12 V. 7.0 Ah
Battery 7Ah 12V 'MHB'

สั่งซื้อเลย

460 บาท

ประกัน 1 ปี
Battery 7.2Ah 12V 'ETECH'

สั่งซื้อเลย

460 บาท

ประกัน 1 ปี
 12 V. 7.2 Ah * เสียภายใน 6 เดือนเปลี่ยนตัวใหม่
Battery 7Ah 12V 'KSTAR'

สั่งซื้อเลย

480 บาท

ประกัน 1 ปี
12 V. 7.0 Ah
Battery 7.8Ah 12V 'ETECH'

สั่งซื้อเลย

490 บาท

ประกัน 1 ปี
Battery 7.8Ah 12V 'Matrix'

สั่งซื้อเลย

490 บาท

ประกัน 1 ปี
12 V. 7.8 Ah * เสียภายใน 6 เดือนเปลี่ยนตัวใหม่
Battery 8Ah 12V 'Matrix'

สั่งซื้อเลย

490 บาท

ประกัน 1 ปี
12 V. 8 Ah * เสียภายใน 6 เดือนเปลี่ยนตัวใหม่
Battery 7.2Ah 12V 'ACCU'

สั่งซื้อเลย

550 บาท

ประกัน 1 ปี
Battery 7Ah 12V 'Syndome'

สั่งซื้อเลย

650 บาท

ประกัน 1 ปี
12 V. 7.0Ah * เสียภายใน 6 เดือนเปลี่ยนตัวใหม่
Battery 9Ah 12V 'ETECH'

สั่งซื้อเลย

670 บาท

ประกัน 1 ปี
Battery 7.2Ah, 12V 'CSB' APC-GP1272

สั่งซื้อเลย

890 บาท

ประกัน 2 ปี
12 V. 7.2 Ah * เสียภายใน 6 เดือนเปลี่ยนตัวใหม่
Battery 9Ah 12V Syndome

สั่งซื้อเลย

900 บาท

ประกัน 1 ปี
Battery 9Ah 12V 'Matrix'

สินค้าหมดชั่วคราว

570 บาท

ประกัน 1 ปี
12 V. 9.0 Ah * เสียภายใน 6 เดือนเปลี่ยนตัวใหม่
Battery 12Ah 12V 'Matrix'

สินค้าหมดชั่วคราว

770 บาท

ประกัน 1 ปี
12Ah, 12V * เสียภายใน 6 เดือนเปลี่ยนตัวใหม่
850VA LINE THAI

สั่งซื้อเลย

1,770 บาท

ประกัน 2 ปี
400 w. * Back up 2 Ports * No Back up 1 Port * Modem 1 Port * Stabilizer
1000VA LINE THAI

สั่งซื้อเลย

1,990 บาท

ประกัน 2 ปี
400 w. * Back up 1 Ports * No Back up 1 Port * Modem 1 Port * Stabilizer
1000VA LINE THAI (2 Batterry)

สั่งซื้อเลย

3,490 บาท

ประกัน 2 ปี
500 w. * Back up 2 Ports * No Back up 1 Port * Modem 1 Port * Stabilizer
650VA LINE THAI

สินค้าหมดชั่วคราว

1,600 บาท

ประกัน 2 ปี
300 w. * Back up 2 Ports * No Back up 1 Port * Modem 1 Port * Stabilizer
850VA SYSTEM Light

สั่งซื้อเลย

1,490 บาท

ประกัน 2 ปี
300 w. * Back up 2 Ports * No Back up 1 Port
1000VA SYSTEM Light

สั่งซื้อเลย

1,690 บาท

ประกัน 2 ปี
400 w. * Back up 2 Ports * No Back up 1 Port
800VA SYSTEM

สั่งซื้อเลย

1,750 บาท

ประกัน 2 ปี
300 w. * Back up 3 Ports * No Back up 1 Port * Modem 1 Port
850VA SYSTEM

สั่งซื้อเลย

1,890 บาท

ประกัน 2 ปี
400 w. * Back up 1 Ports * No Back up 1 Port * Stabilizer
850VA SYSTEM Bull (LCD)

สั่งซื้อเลย

2,070 บาท

ประกัน 2 ปี
400 w. * Back up 2 Ports * No Back up 1 Port
1000VA SYSTEM

สั่งซื้อเลย

2,190 บาท

ประกัน 2 ปี
500 w. * Back up 3 Ports * No Back up 1 Port
1000VA SYSTEM Bull (LCD)

สั่งซื้อเลย

2,290 บาท

ประกัน 2 ปี
500 w. * Back up 2 Ports * No Back up 1 Port * Stabilizer
1200VA SYSTEM STEP 1 (LCD)

สั่งซื้อเลย

3,700 บาท

ประกัน 2 ปี
600 w. * Back up 5 Ports * No Back up 1 Port
1500VA SYSTEM STEP 1 (LCD)

สั่งซื้อเลย

4,890 บาท

ประกัน 2 ปี
750 w. * Back up 6 Ports * No Back up 2 Ports
2000VA SYSTEM STEP 1 (LCD)

สั่งซื้อเลย

5,900 บาท

ประกัน 2 ปี
1000 w. * Back up 6 Ports * No Back up 2 Ports
2500VA SYSTEM STEP 1 (LCD)

สั่งซื้อเลย

8,100 บาท

ประกัน 2 ปี
1250 w. * Back up 6 Ports * No Back up 2 Port
1500VA SYSTEM Sine (LCD)

สั่งซื้อเลย

8,300 บาท

ประกัน 2 ปี
750 w. * Back up 6 Ports * No Back up 2 Ports
UPS 1KVA 'System' S1000

สั่งซื้อเลย

12,900 บาท

ประกัน 2 ปี
900 Watts * Full * Back up 3 Ports
UPS 1KVA 'System' H1000

สั่งซื้อเลย

14,900 บาท

ประกัน 2 ปี
900 Watts / Back up 3 Ports
UPS 2KVA 'System' S2000

สั่งซื้อเลย

23,900 บาท

ประกัน 2 ปี
1800 Watts * Full * Back up 3 Ports
UPS 2KVA 'System' H2000

สั่งซื้อเลย

25,900 บาท

ประกัน 2 ปี
1800 Watts / Back up 2 Ports
UPS 3KVA 'System' S3000

สั่งซื้อเลย

30,900 บาท

ประกัน 2 ปี
2700 Watts * Full * Back up 4 Ports
UPS 3KVA 'System' H3000

สั่งซื้อเลย

36,900 บาท

ประกัน 2 ปี
2700 Watts / Back up 2 Ports
1200VA SYSTEM Sine (LCD)

สินค้าหมดชั่วคราว

6,200 บาท

ประกัน 2 ปี
600 w. * Back up 4 Ports * No Back up 1 Port
500VA TIGER

สั่งซื้อเลย

2,490 บาท

ประกัน 2 ปี
200 w. * Back up 2 Ports * No Back up 1 Port * Modem 1 Port * Stabilizer
1000VA TIGER

สั่งซื้อเลย

6,200 บาท

ประกัน 2 ปี
500 w. * Back up 2 Ports * No Back up 1 Port * Modem 1 Port * Stabilizer
700VA TIGER

สินค้าหมดชั่วคราว

2,900 บาท

ประกัน 2 ปี
300 w. * Back up 2 Ports * No Back up 1 Port * Modem 1 Port * Stabilizer
625VA APC BX625CI MS

สั่งซื้อเลย

2,020 บาท

ประกัน 2 ปี
325 w. * Back up Surge 3 Ports * No Back up 1 Port
500VA APC BK500EI

สั่งซื้อเลย

3,100 บาท

ประกัน 2 ปี
300 w. * Back up 3 Ports * No Back up 1 Port * Modem 1 Port
700VA APC BX700U MS

สั่งซื้อเลย

3,350 บาท

ประกัน 2 ปี
390 w. * Back up / Surge 3 Ports * No Back up 1 Port
650VA APC BK650AS

สั่งซื้อเลย

3,580 บาท

ประกัน 2 ปี
400 w. * Back up 3 Ports * Surge 1 Ports * No Back up 1 Port
950VA APC BX950U MS

สั่งซื้อเลย

4,590 บาท

ประกัน 2 ปี
480 w. * Back up 6 Ports * RJ-11 2 Ports * USB port
1400VA APC BX1400U MS

สั่งซื้อเลย

5,450 บาท

ประกัน 2 ปี
700 w. * Back up 4 Ports * No Back 1 Port
900VA APC BR900GI (LCD)

สั่งซื้อเลย

5,990 บาท

ประกัน 3 ปี
540 w. * Back up 4 Ports * Surge 4 Ports * No Back up 1 Port
1000VA APC SMC1000I

สั่งซื้อเลย

11,900 บาท

ประกัน 3 ปี
600 w. * Back up 8 Ports * No Back 1 Port
1500VA APC BR1500GI (LCD)

สั่งซื้อเลย

12,300 บาท

ประกัน 3 ปี
865 w. * Back up 5 Ports * Surge 5 Ports * No Back 1 Port
1000VA APC SMC1000I 2U

สั่งซื้อเลย

14,300 บาท

ประกัน 3 ปี
600 Watts * Back up 4 Ports
1500VA APC SMC1500I

สั่งซื้อเลย

15,900 บาท

ประกัน 3 ปี
900 w. * Back up 8 Ports * No Back 1 Port
1000VA APC SMT1000I

สั่งซื้อเลย

17,500 บาท

ประกัน 3 ปี
700 Watts * Back up 8 Ports
2000VA APC SMC2000I

สั่งซื้อเลย

22,500 บาท

ประกัน 3 ปี
1300 w. * Back up 6 Ports * No Back 1 Port
3000VA APC SMC3000I

สั่งซื้อเลย

29,900 บาท

ประกัน 3 ปี
2100 Watts / 3000 VA * Back up 8 Ports * No Back 1 Port
500VA APC BR500CI AS

สินค้าหมดชั่วคราว

2,290 บาท

ประกัน 2 ปี
300 w. * Back up Surge 3 Ports * No Back up 1 Port
1500VA APC SMC1500I 2U

สินค้าหมดชั่วคราว

17,300 บาท

ประกัน 2 ปี
1300 Watts * Back up 6 Port
1500VA APC SMT1500I

สินค้าหมดชั่วคราว

21,900 บาท

ประกัน 2 ปี
1000 Watts * Back up 8 Ports
2000VA APC SMC2000I 2U

สินค้าหมดชั่วคราว

25,900 บาท

ประกัน 3 ปี
1300 w. * Back up 6 Ports * No Back 1 Port
2200VA APC SMT2200I

สินค้าหมดชั่วคราว

31,900 บาท

ประกัน 2 ปี
1980 Watts * Back up 9 Ports
800VA Syndome Mini

สั่งซื้อเลย

1,190 บาท

ประกัน 2 ปี
320 Watts * Back up 2 Ports
800VA Syndome Premium

สั่งซื้อเลย

1,790 บาท

ประกัน 2 ปี
320 w. * Back up 2 Ports * No Back 1 Port
1000VA Syndome Premium 1000

สั่งซื้อเลย

2,290 บาท

ประกัน 2 ปี
400 w. * Back up 2 Ports * No Back 1 Port
1500VA Syndome ATOM 1500

สั่งซื้อเลย

6,990 บาท

ประกัน 2 ปี
900 Watts * Back up 5 Ports * No Back 1 Port
2000VA Syndome ATOM 2000

สั่งซื้อเลย

9,900 บาท

ประกัน 2 ปี
1200 Watts * Back up 6 Ports
1KVA Syndome TE1000

สั่งซื้อเลย

17,100 บาท

ประกัน 2 ปี
700w. * Back up 2 Ports
2KVA Syndome TE2000

สั่งซื้อเลย

26,300 บาท

ประกัน 2 ปี
1.4KW * Back up 3 Ports
2KVA Syndome Hercules HE-RT2K

สั่งซื้อเลย

39,000 บาท

ประกัน 2 ปี
1800 Watts * Back up 8 Ports
6KVA Syndome TE6000

สั่งซื้อเลย

65,000 บาท

ประกัน 2 ปี
4200 Watts * Back up 4 Ports * สำหรับเครื่อง Server
10KVA Syndome TE10000

สั่งซื้อเลย

139,000 บาท

ประกัน 2 ปี
7000 Watts * Back up 4 Ports * สำหรับเครื่อง Server
800VA Syndome ECO

สินค้าหมดชั่วคราว

1,490 บาท

ประกัน 2 ปี
320 w. * Back up 3 Ports * No Back 1 Port
1000VA Syndome Premium 1001

สินค้าหมดชั่วคราว

3,150 บาท

ประกัน 2 ปี
600 w. * Back up 3 Ports * No Back 1 Port
1000VA Syndome ATOM 1000

สินค้าหมดชั่วคราว

4,790 บาท

ประกัน 2 ปี
600 Watts * Back up 5 Ports * No Back 1 Port
1KVA Syndome Hercules HE1000

สินค้าหมดชั่วคราว

21,400 บาท

ประกัน 2 ปี
800 Watts * Back up 3 Ports
1KVA Syndome Hercules HE-RT1K

สินค้าหมดชั่วคราว

24,600 บาท

ประกัน 2 ปี
900 Watts * Back up 8 Ports
3KVA Syndome TE3000

สินค้าหมดชั่วคราว

33,300 บาท

ประกัน 2 ปี
2.1KW * Back up 4 Ports
3KVA Syndome Hercules HE-RT3K

สินค้าหมดชั่วคราว

47,900 บาท

ประกัน 2 ปี
2700 Watts * Back up 8 Ports
800VA ETECH THOR 'By Zircon'

สั่งซื้อเลย

1,350 บาท

ประกัน 2 ปี
360 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port
850VA ETECH THOR 'By Zircon'

สั่งซื้อเลย

1,420 บาท

ประกัน 2 ปี
425 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port
800VA ETECH ego (LCD) 'By Zircon'

สั่งซื้อเลย

1,490 บาท

ประกัน 2 ปี
480 w. * Back up 3 Ports * No Back up 1 Port
1000VA ETECH THOR 'By Zircon'

สั่งซื้อเลย

1,490 บาท

ประกัน 2 ปี
500 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port
850VA ETECH ego (LCD) 'By Zircon'

สั่งซื้อเลย

1,590 บาท

ประกัน 2 ปี
495 w. * Back up 3 Ports * No Back up 1 Port
1000VA ETECH ego (LCD) 'By Zircon'

สั่งซื้อเลย

1,790 บาท

ประกัน 2 ปี
1000VA Back up 3 Ports * Back up 3 Ports * No Back up 1 Port * 15-30 Mins.
1100VA ETECH eazy 2 'By Zircon'

สั่งซื้อเลย

1,790 บาท

ประกัน 2 ปี
490 Watts * Back up 4 Ports * Usb 1 Port
1200VA ETECH Grand (LCD) 'By Zircon'

สั่งซื้อเลย

2,950 บาท

ประกัน 2 ปี
720 w. * Back up 6 Ports * Surge 2 Ports * 15 - 30 นาที
1500VA ETECH Grand (LCD) 'By Zircon'

สินค้าหมดชั่วคราว

4,700 บาท

ประกัน 2 ปี
900 w. * Back up 6 Ports * Surge 2 Ports * 15 - 30 นาที
2000VA ETECH Grand (LCD) 'By Zircon'

สินค้าหมดชั่วคราว

4,990 บาท

ประกัน 2 ปี
1200 w. * Back up 6 Ports * Surge 2 Ports * 15 - 30 นาที
800VA SUN Everest 'By CKT'

สั่งซื้อเลย

1,390 บาท

ประกัน 2 ปี
300 w.* Back up 3 Ports * No Back 1 Port
1000VA SUN Micro (LCD) 'By CKT'

สั่งซื้อเลย

1,390 บาท

ประกัน 2 ปี
500 w. * Back up 3 Ports * No Back 1 Port
800VA SUN Micro (LCD) 'By CKT'

สั่งซื้อเลย

1,490 บาท

ประกัน 2 ปี
440 w. * Back up 3 Ports * No Back 1 Port
1000VA SUN Everest 'By CKT'

สั่งซื้อเลย

1,590 บาท

ประกัน 2 ปี
400 w. * Back up 3 Ports * No Back 1 Port
600VA EATON 5L600TH (onsite service)

สั่งซื้อเลย

1,790 บาท

ประกัน 2 ปี
360 w. * Back up 4 Ports
800VA EATON 5L800TH (onsite service)

สั่งซื้อเลย

2,150 บาท

ประกัน 2 ปี
480 w. * Back up 4 Ports
1000VA EATON 5L1000TH (Onsite Service)

สั่งซื้อเลย

3,290 บาท

ประกัน 2 ปี
600 w. * Back up 6 Ports
1150VA EATON 5P1150I (Onsite Service)

สั่งซื้อเลย

12,900 บาท

ประกัน 2 ปี
770 Watts * Back up 8 Ports
DC POWER BACKUP 5Amp (Linier) System

สั่งซื้อเลย

2,390 บาท

ประกัน 1 ปี
เครื่องสำรองและแปลงไฟเพื่อป้องกันปัญหาไฟตก ไฟเกิน ไฟกระชากใช้ได้กับกล้องวงจรปิด 8 ตัว สำรองการจ่ายไ
DC POWER BACKUP 10Amp (Linier) System

สั่งซื้อเลย

4,900 บาท

ประกัน 1 ปี
เครื่องสำรองและแปลงไฟเพื่อป้องกันปัญหาไฟตก ไฟเกิน ไฟกระชากใช้ได้กับกล้องวงจรปิด 8-16 ตัว สำรองการจ่
DC POWER BACKUP 1Amp (Linier) System

สินค้าหมดชั่วคราว

990 บาท

ประกัน 1 ปี
เครื่องสำรองและแปลงไฟเพื่อป้องกันปัญหาไฟตก ไฟเกิน ไฟกระชากใช้ได้กับ CCTV,IP Camera, Finger Scan, Acc
600VA EMERSON PSA600H BX

สั่งซื้อเลย

1,490 บาท

ประกัน 2 ปี
360 w. * Back up 4 Ports
600VA EMERSON PSA600H UX

สั่งซื้อเลย

2,190 บาท

ประกัน 2 ปี
360 Watts * Back up 4 Ports
Stabilizer 800VA DK-3 'DK' Gray

สั่งซื้อเลย

990 บาท

ประกัน 2 ปี
800VA / 350Watt
Stabilizer 800VA DK-3 'DK' Green

สั่งซื้อเลย

990 บาท

ประกัน 2 ปี
800VA / 350Watt
Stabilizer 800VA DK-3 'DK' Yellow

สั่งซื้อเลย

990 บาท

ประกัน 2 ปี
800VA / 350Watt
Stabilizer 1000VA DK-4 'DK' Black

สั่งซื้อเลย

1,290 บาท

ประกัน 2 ปี
1000VA / 450Watt
Stabilizer 1000VA DK-4 'DK' Blue

สั่งซื้อเลย

1,290 บาท

ประกัน 2 ปี
1000VA / 450Watt
800VA Advice Smart

สั่งซื้อเลย

1,790 บาท

ประกัน 2 ปี
480 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port
1000VA Advice Smart

สั่งซื้อเลย

1,990 บาท

ประกัน 2 ปี
500 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port