Switch HUB - (90 รายการ)
Switching Hub D-LINK (DES-1005A) 5 Port

สั่งซื้อเลย

260 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 5 Port
Switching Hub TP-LINK (TL-SF1005D) 5 Port (Limited Lifetime)

สั่งซื้อเลย

270 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 5 Port
Switching Hub D-LINK (DES-1008A) 8 Port

สั่งซื้อเลย

310 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 8 Port
Switching Hub TP-LINK (TL-SF1008D) 8 Port (Limited Lifetime)

สั่งซื้อเลย

325 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 8 Port
Switching Hub EDIMAX (ES-3305P V2) 5 Port (Lifetime KING IT)

สั่งซื้อเลย

350 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 5 Ports
Switching Hub TOTOLINK (S505) 5 Port (Lifetime KING IT)

สั่งซื้อเลย

350 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 5 Port
Switching Hub TOTOLINK (S808) 8 Port (Lifetime KING IT)

สั่งซื้อเลย

385 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 8 Port
Switching Hub EDIMAX (ES-3308P V2) 8 Port (Lifetime KING IT)

สั่งซื้อเลย

390 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 8 Ports
Switching Hub CISCO (SF95D-05-AS) 5 Port

สั่งซื้อเลย

810 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 5 Port
Switching Hub TP-LINK (TL-SF1016D) 16 Port (Limited Lifetime)

สั่งซื้อเลย

860 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 16 Port ขนาดเล็ก
Switching Hub CISCO (SF95D-08-AS) 8 Port

สั่งซื้อเลย

920 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 8 Port
Switching Hub D-LINK (DES-1016D) 16 Port (13")

สั่งซื้อเลย

990 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 16 Port
Switching Hub TP-LINK (TL-SF1016DS) 16 Port (13") (Limited Lifetime)

สั่งซื้อเลย

1,080 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 16 Port
Switching Hub D-LINK (DES-1024D) 24 Port (13")

สั่งซื้อเลย

1,290 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 24 Port
Switching Hub TP-LINK (TL-SF1016) 16 Port (19") (Limited Lifetime)

สั่งซื้อเลย

1,290 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 16 Port
Switching Hub TP-LINK (TL-SF1024D) 24 Port (13") (Limited Lifetime)

สั่งซื้อเลย

1,420 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 24 Port
Switching Hub TP-LINK (TL-SF1024) 24 Port (19") (Limited Lifetime)

สั่งซื้อเลย

1,550 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 24 Port
Switching Hub TOTOLINK (SW16) 16 Port (Lifetime KING IT)

สั่งซื้อเลย

1,650 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 16 Port
Switching Hub EDIMAX (ES-1024) 24 Port (Lifetime KING IT)

สั่งซื้อเลย

1,690 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 24 Port
Switching Hub CISCO (SF95D-16-AS) 16 Port (11")

สั่งซื้อเลย

1,830 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 16 Port
Switching Hub TOTOLINK (SW24) 24 Port (Lifetime KING IT)

สั่งซื้อเลย

2,050 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 24 Port
Switching Hub TP-LINK (TL-SF1008P) 8 Port with 4 port PoE (Limited Lifetime)

สั่งซื้อเลย

2,150 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 8 Port
Switching Hub CISCO (SF95-24-AS) 24 Port (11")

สั่งซื้อเลย

3,250 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 24 Port
Switching Hub TP-LINK (TL-SL1226) 24 Port (19") 2 port Gigabit (Limited Lifetime)

สั่งซื้อเลย

3,450 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 24 Port 2 Port gigabit
Switching Hub TP-LINK (TL-SF1048) 48 Port (19") (Limited Lifetime)

สั่งซื้อเลย

4,070 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 48 Port
Switching Hub D-LINK (DES-1210-08P) 8 Port with PoE

สั่งซื้อเลย

5,630 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 8 Port with poe
Switching Hub D-LINK (DES-3200-28) 24 Port (19") 2 Port Gigabit 2 Port SFP

*สินค้าต้องสั่งจอง*

6,900 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
10/100 / 24 Ports / 2 Gigabit / 2 SFP
Switching Hub CISCO (SRW224G4-K9-EU) 24 Port 2 Port Gigabit 2 Port SFP

สั่งซื้อเลย

6,950 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 24 Port 2 Port Gigabit 2 Port SFP
Switching Hub D-LINK (DES-1210-28P) 24 Port (19") with PoE 4 Port Gigabit 2 Port SFP

สั่งซื้อเลย

10,800 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 24 Port with PoE 4 Port Gigabit 2 Port SFP
Switching Hub CISCO (SLM224PT-EU) 24 Port PoE 2 Port Mini-GBIC

สั่งซื้อเลย

11,200 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 24 Port Poe 2 Port Mini-Gbic
Switching Hub CISCO (SF300-24PP-K9-EU) 24 Port PoE 2 Port Gigabit 2 Port SFP

สั่งซื้อเลย

14,900 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 24 Port PoE 2 Port Gigabit 2 Port SFP
Switching Hub CISCO (SLM224GT-EU) 24 Port 2 Port Mini-GBIC

สินค้าหมดชั่วคราว

5,690 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 24 Port 2 Port Mini-GBIC
Gigabit Switching Hub D-LINK (DGS-1005A) 5 Port

สั่งซื้อเลย

490 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 5 Port
Gigabit Switching Hub D-LINK (DGS-105) 5 Port (Metal Case)

สั่งซื้อเลย

690 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 5 Port
Gigabit Switching Hub TOTOLINK (S505G) 5 Port (Lifetime KING IT)

สั่งซื้อเลย

699 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 5 Port Gigabit
Gigabit Switching Hub TP-LINK (TL-SG1008D) 8 Port (Limited Lifetime)

สั่งซื้อเลย

700 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 8 Port
Gigabit Switching Hub TP-LINK (TL-SG105) 5 Port (Limited Lifetime)

สั่งซื้อเลย

720 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 5 Port
Gigabit Switching Hub D-LINK (DGS-1008A) 8 Port

สั่งซื้อเลย

740 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 8 Port
Gigabit Switching Hub TOTOLINK (S808G) 8 Port (Lifetime KING IT)

สั่งซื้อเลย

890 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 8 Port Gigabit
Gigabit Switching Hub D-LINK (DGS-108) 8 Port (Metal Case)

สั่งซื้อเลย

1,000 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 8 Port
Gigabit Switching Hub TP-LINK (TL-SG108) 8 Port (Limited Lifetime)

สั่งซื้อเลย

1,010 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 8 Port
Gigabit Switching Hub LINKSYS (LGS105-AP) 5 Port

สั่งซื้อเลย

1,420 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 5 Port
Gigabit Switching Hub CISCO (SG95D-05-AS) 5 Port

สั่งซื้อเลย

1,500 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 5 Port
Gigabit Switching Hub LINKSYS (LGS108-AP) 8 Port

สั่งซื้อเลย

1,590 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 8 Port
Gigabit Switching Hub D-LINK (DGS-1100-05) 5 Port Web Manage

สั่งซื้อเลย

1,590 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 5 Port
Gigabit Switching Hub CISCO (SG95D-08-AS) 8 Port

สั่งซื้อเลย

1,740 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 8 Port
Gigabit Switching Hub TP-LINK (TL-SG1008P) 8 Port (4-Port PoE) (Limited Lifetime)

สั่งซื้อเลย

2,590 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 8 Port
Gigabit Switching Hub TP-LINK (TL-SG1016D) 16 Port (13") (Limited Lifetime)

สั่งซื้อเลย

2,610 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 16 Port
Gigabit Switching Hub D-LINK (DGS-1016D) 16 Port (13")

สั่งซื้อเลย

2,650 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 16 Port
Gigabit Switching Hub D-LINK (DGS-1008P) 8 Port

สั่งซื้อเลย

2,790 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 8 Port
Gigabit Switching Hub TP-LINK (TL-SG1016) 16 Port (19") (Limited Lifetime)

สั่งซื้อเลย

2,990 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 16 Port
Gigabit Switching Hub TP-LINK (TL-SG1024D) 24 Port (13") (Limited Lifetime)

สั่งซื้อเลย

3,320 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 24 Port
Gigabit Switching Hub LINKSYS (LGS308-AP) 8 Port

สั่งซื้อเลย

3,390 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 8 Port
Gigabit Switching Hub TOTOLINK (SG16) 16 Port (Lifetime KING IT)

สั่งซื้อเลย

3,500 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 16 Port Gigabit
Gigabit Switching Hub D-LINK (DGS-1024D) 24 Port (13")

สั่งซื้อเลย

3,500 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 24 Port
Gigabit Switching Hub TP-LINK (TL-SG1024) 24 Port (19") (Limited Lifetime)

สั่งซื้อเลย

3,600 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 24 Port
Gigabit Switching Hub CISCO (SLM2008T-EU) 8 Port Smart Switch

สั่งซื้อเลย

3,650 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 8 Port 10/100/1000
Gigabit Switching Hub UBIQUITI (TS-5-POE) 5 Port with PoE 24V Passive

สั่งซื้อเลย

3,850 บาท

ประกัน 1 ปี
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 5 Port
Gigabit Switching Hub D-LINK (DGS-1100-18) 16 Port 2 Port SFP

สั่งซื้อเลย

4,350 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 16 Port 2 Port SFP
Gigabit Switching Hub LINKSYS (LGS116-AP) 16 Port

สั่งซื้อเลย

4,390 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 16 Port
Gigabit Switching Hub TOTOLINK (SG24) Port (Lifetime KING IT)

สั่งซื้อเลย

4,400 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 24 Port Gigabit
Gigabit Switching Hub CISCO (SG95-16-AS) 16 Port (11")

สั่งซื้อเลย

4,790 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 16 Port
Gigabit Switching Hub TP-LINK (TL-SG1008PE) 8 Port (Limited Lifetime)

สั่งซื้อเลย

5,330 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 8 Port
Gigabit Switching Hub LINKSYS (LGS108P-AP) 8 Port (4 Port PoE)

สั่งซื้อเลย

5,550 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 8 Port POE
Gigabit Switching Hub CISCO (SG95-24-AS) 24 Port (11")

สั่งซื้อเลย

6,290 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 24 Port
Gigabit Switching Hub D-LINK (DGS-1210-10P) 8 Port with PoE 2 Port SFP

สั่งซื้อเลย

6,650 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 8 Port with PoE 2 Port SFP
Gigabit Switching Hub CISCO (SRW2008-K9-G5) 8 Port 2 Port SFP

สั่งซื้อเลย

6,890 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 8 Port 2 Port SFP
Gigabit Switching Hub UBIQUITI (TS-8-PRO) 8 Port with PoE 24/48V Passive

สั่งซื้อเลย

7,850 บาท

ประกัน 1 ปี
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 8 Port
Gigabit Switching Hub CISCO (SLM2016T-EU) 16 Port 2 Port SFP

สั่งซื้อเลย

8,300 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 16 Port 2 Port SFP
Gigabit Switching Hub LINKSYS (LGS308P-AP) 8 Port Gigabit PoE

สั่งซื้อเลย

8,900 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 8 Port POE
Gigabit Switching Hub D-LINK (DGS-1100-24P) 24 Port (12 Port PoE)

สั่งซื้อเลย

9,240 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 24 Port (12 Port PoE)
Gigabit Switching Hub LINKSYS (LGS326-AP) 26 Port (19") 2 Port g25, g26

สั่งซื้อเลย

9,450 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 26 Port
Gigabit Switching Hub LINKSYS (LGS116P-AP) 16 Port (8 Port PoE)

สั่งซื้อเลย

9,700 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 16 Port (8 Port PoE)
Gigabit Switching Hub CISCO (SLM2024T-EU) 24 Port 2 Port Mini-GBIC

สั่งซื้อเลย

9,900 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 24 Port 2 Port Mini-GBIC
Gigabit Switching Hub CISCO (SRW2016-K9-EU) 18 Port 2 Port SFP with web management

สั่งซื้อเลย

10,700 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 18 Port 2 Port SFP
Gigabit Switching Hub D-LINK (DGS-1210-28P) 24 Port with PoE 4 Port SFP

สั่งซื้อเลย

13,900 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 24 Port with PoE 4 Port SFP
Gigabit Switching Hub CISCO (SRW2024-K9-EU) 26 Port 2 Port SFP

สั่งซื้อเลย

14,550 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 26 Port 2 Port SFP
Gigabit Switching Hub TP-LINK (TL-SG1048) 48 Port (19") (Limited Lifetime)

สั่งซื้อเลย

14,800 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 48 Port
Gigabit Switching Hub LINKSYS (LGS318P-AP) 16 Port PoE 2 Port SFP

สั่งซื้อเลย

16,800 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 16 Port PoE 2 Port SFP
Gigabit Switching Hub CISCO (SLM2048T-EU) 48 Port 2 Port SFP

สั่งซื้อเลย

18,700 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 48 Port 2 Port SFP
Gigabit Switching Hub CISCO (SG300-28PP-K9-EU) 24 Port PoE 2 Port Mini-GBIC

สั่งซื้อเลย

24,400 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 24 Port PoE 2 Port Mini-GBIC
Gigabit Switching Hub TP-LINK (TL-SG3210) 8 Port (12") 2 port SFP (Limited Lifetime)

สินค้าหมดชั่วคราว

4,250 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 8 Port
Gigabit Switching Hub CISCO (SLM2008PT-EU) 8 Port Gigabit PoE Smart Switch

สินค้าหมดชั่วคราว

6,200 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 8 Port 10/100/1000
Gigabit Switching Hub LINKSYS (LGS124-AP) 24 Port (19")

สินค้าหมดชั่วคราว

6,540 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 24 Port
Gigabit Switching Hub D-LINK (DGS-1210-28) 24 Port 4 Port SFP

สินค้าหมดชั่วคราว

6,590 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 24 Port 4 Port SFP
Gigabit Switching Hub LINKSYS (LGS318-AP) 16 Port 2 Port g17, g18

สินค้าหมดชั่วคราว

7,750 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 16 Port 2 Combo
Gigabit Switching Hub TP-LINK (TL-SG3424) 24 Port (19") 4 port SFP 1 RJ45 Console Port (Limited

สินค้าหมดชั่วคราว

9,400 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
10/100/1000 / 24 Ports 4 Combo SFP Slots / Managed Switch
Gigabit Switching Hub LINKSYS (LGS124P-AP) 24 Port (12 Port PoE)

สินค้าหมดชั่วคราว

14,890 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 24 Port (12 Port PoE)
Gigabit Switching Hub TP-LINK (TL-SG2424P) 24 Port (19") PoE with 4 Combo SFP Slots (Limited Lifetim

สินค้าหมดชั่วคราว

15,400 บาท

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับเพิ่มช่องแลนแบบ 24 Port 4 Combo
KVM Switch D-LINK (DKVM-4U) 4 Port USB

สั่งซื้อเลย

1,950 บาท

ประกัน 1 ปี
สวิตซ์ควบคุม PC Computer 4 เครื่อง